loader image
1400-05-18
آرم انجمن کیفیت خوب-7695c18d

افزایش قیمت نانل از تاریخ 1400/05/18

افزایش قیمت انواع سیستم نانل
1400-03-05
آرم انجمن-84bf75c2

افزایش قیمت بوستر اصفهان 1400/03/04

  ردیف تاریخ نام محصول نرخ فروش (ریال) 1 03/04 بوستر 1 پوندی 220,000     2 03/04 بوستر 1 پوندی 50/50 285,000     3 03/04 بوستر 1 پوندی […]
1400-02-18
آرم انجمن-4610c1c9

افزایش قیمت بوستر 1400/02/18

  ردیف مواد ناریه واحد قیمت (ریال) 1 بوستر 1 پوندی غلاف 212،000 2 بوستر 1 پوندی پرانرژی 50/50 غلاف 275،000 3 بوستر 5/1 پوندی غلاف […]
1400-02-18
آرم انجمن-72cfef88

افزاش قیمت آنفو 1400/02/18

  ردیف محصول قیمت (ریال)   1   آنفو – زین الدین 48،500   2 آنفو – اصفهان 48،300   3 آنفو – شیراز 48،300